πιστεύεται ότι εκεί υπάρχουν όλες οι συνθήκες,
σε μια κατά το ποίημα αόριστη δόνηση
που γελάει σα νόμος και σκάει την ώρα περαστική,
η έλξη της λαμποκοπά αμφίεση και μια χαρά αυγής
από τα βούκινα που κάνουν τα χέρια
στους ώμους, ρήγματα για να βρέχει πάντοτε

τα συμπεράσματα αργούν και τα στόματα
αλεξικέραυνα,
που ενώνουν τα δόντια σε εναέρια γέφυρα
από τα μέταλλα χτύπων καρδιάς

πλάσματα με λάμψη απόδρασης
στους εγκόσμιους λογισμούς,
στις αράδες πίστωσης από αρχαία κόκκαλα
ακόμα και στο γραμμένο με ακρίβεια που σβήνει
μ' ενα γέλιο άδεια λεπτά

από τη μπιχτή τού αέρα
ή την παύση του κάθε σημασίας
όσο και παρουσίας εμφανίζονται οι σκιές
σε ομόκεντρους κύκλους για τα ερέβη
των αρχικών κυμάτων
ή μια αφαίρεση γραφής από γραφή
που σημαίνει
φωνή
από στριμωγμένη γωνία, αχόρταγη
κανένα κτήμα
το υποκείμενο φυσημένο ρήμα