ψάρια μες στη λεκάνηΟι υποψιάζονται γουρλώνουν
Με βάσεις γερές η ράχη φόβου
Κάνουν το σκέπτονται εύθικτο ματιών δαγκώματα
Από το εγώ
Για ένα εσύ
Η διεθνής γλώσσα καλής θελήσεως
Της πρόθεσης οι λαξευτές
Καμία πρόθεση που κατεβάζουμε γλυκά πολλά
Και σβήνουμε δίψες
Από βρύση που τρέχει
Μονοδείκτες ονόματα γενιάς
Από γενιά του πριν οι πριν
Οι κάπου πριν
Της γενιάς τα κυπαρίσσια.