ψάχνοντες 

Το σπίτι μοσχοβολούσε γιορτινό στο φούρνο 

και η μυρωδιά όπως έβγαινε χορτασμένη 
απ' τη τζαμένια βράση είδε τον απ' έξω
 «Εσείς μένετε εδώ»
και τ' απέναντι σπίτια, που μάκραιναν σαν αποβάθρα.