Από το έργο μετριέται αν έχεις τροχείο
που φτιάχνει έργο
ποιος νοιάζεται για το αρχείο
προλόγους και εισαγωγές από πού μας κουβαλήθηκε 
η έμπνευση 
στο έργο, να παρουσιαστεί -
ο τροχός από σιωπή είναι το κάτι του ύστερα
μια μολυβιά 
μια μουσική
πως μακραίνουν κιόλας τα ψάρια 
μακραίνουν και τ' αγρίμια.