σχεδίασμα


Πολλά μπορείς να πιάσεις
Από λέξεις

Το σαγόνι εκεί
Το πόδι
Τον αγκώνα

Ένα μονοπάτι
μπορείς να πιάσεις
Θερισμένο σιωπή κι
Αλλάζει το πνεύμα και
Τα έτη
Καρπούς και τίποτα